T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N
DOSYA NO : 2023/344 Esas
KARAR NO : 2023/646 Karar
Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan SSÇ Diyar Durmazer hakkında Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/11/2023 tarihli ilamı ile neticeten 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, Mahkememizce verilen gerekçeli karar Yusuf ve Suha'dan olma, 1982 Suudi Arabistan doğumlu MÜŞTEKİ ALNAFIA SOHA YUSEF tüm aramalara rağmen bulunamadığından, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt genelinde yayın yapan trajı 50.000 üstü olan bir gazetede ve internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR. 19.01.2024

#ilangovtr Basın No ILN01974771