T.C. İSTANBUL 58. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.84517419-2023/384-Ceza Dava Dosyası
İLAN
Mahkememizin 04.07.2023 tarihli 2023/384E- 2023/410Karar sayılı ilamı ile; Kadrive Suzan oğlu, 11.11.2003d.lu Müşteki Ferit Delidolu tarafı olduğu Basit Yaralama suçundan sanık Kadir İnanç Toplu hakkında verilen 04.07.2023 tarihli 2023/384E 2023/410K sayılı Basit Yaralama suçundan 2.700 TL Adli Para Cezasının uygulanması kararının Müşteki Ferit Delidolu'ya tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza mahkemesine verileceği bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyanda bulunması yolu ile İstinaf Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yoluna başvurabilecekleri aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonrakararın müşteki ve sanığa tebliğ edilmiş sayılacağının ve kararın kesinleştirileceği hususu tebliğ olunur 14.11.2023

#ilangovtr Basın No ILN01932811