T.C. İSTANBUL 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2022/1271 Esas
Konu: GAİPLİK İLANI TEBLİĞİ
BİLGE AYSU ÇAMURCU ile HASIMSIZ . arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve Mahkememizin 20/02/2024 tarih 2022/1271 Esas, 2024/284 Karar sayılı kararı uyarınca;
"Davanın KABÜLÜ İLE, 26716738112TC kimlik numaralı, Osman ile Kamile'den olma, 01/04/1975 İslahiye doğumlu ABDÜLKADİR ÇAMURCU TMK 32. MADDESİ GEREĞİNCE 30/12/2019 tarihinden itibaren GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİNE,"dair verilen kararın adı geçen gaip ABDÜLKADİR ÇAMURCU'ya tebilğine, ilan tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde İstinaf yoluna başvurabileceği, İstinaf etmediği takdirde kararın kesinleştirileceği hususu GAİP ABDÜLKADİR ÇAMURCU'ya kararın tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/03/2024

#ilangovtr Basın No ILN02028776