T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N
DOSYA NO : 2021/436 Esas
KARAR NO : 2023/1590
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/11/2023 tarihli ilamı ile Bektaş ve Zahra oğlu, 01/09/1970 doğumlu, Hatay, Kırıkhan, Güventaş mah/köy nüfusuna kayıtlı sanık MEHMET VOLKAN tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkememiz gerekçeli kararı kendisine tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE;
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğinden itibaren 7 gün içindemahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle itirazkanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04.06.2024

#ilangovtr Basın No ILN02044692