T.C. İSTANBUL ANADOLU 3. İŞ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/423 Esas
DAVALI : TAYLAN TİCARET EV GEREÇLERİ TAMİR SERVİSİ LİMİTED ŞİRKETİ Göztepe Mah.Karanfil Sk.Gul Apt Gul Apt Bina No: 5 A Kadıköy/ İSTANBUL
Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebliğ adresiniz kentsel dönüşüme girdiğinden tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava dilekçesinde özetle; davacı Neslihan Gülap'ın iş akdinin işyerinin kapanması gerekçesiyle feshedildiğini, haksız ve bildirimsiz fesihten kaynaklı tazminatları ile bir kısım işçilik alacaklarının ödenmediğini beyanla; 100,00 TL kıdem tazminatı, 100,00 TL ihbar tazminatı, 100,00 TL yıllık izin alacağı, 100,00 TL UBGT alacağı, 1.000,00 TL fazla mesai ve 100,00 TL hafta tatili alacağı talebinde bulunmuştur.
07/05/2024 günü saat 10:13'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.27/11/2023

#ilangovtr Basın No ILN01961149