T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N
DOSYA NO : 2023/358 Esas
KARAR NO : 2023/1709
Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/12/2023 tarihli ilamı ile Sanık NES MAKHLOUF, Abdulmageed ve Zahra oğlu, 14/01/2001 tunus doğumlu. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 142/2-h, 53 maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasında; tüm dosya kapsamından anlaşıldığı üzere yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/2-e maddesi uyarınca sanığın atılı suçtan BERAATİNE, karar verilmiş olup, müşteki sıfatı ile bulunan Hussain ve Manal oğlu, 12/01/1985 doğumlu, SAAD H.M.S. ALJABALI'ya tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılıKanunun 28-29. ve müteakip maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığatebliğ edilmiş sayılacağına,
3-Müştekinin, kararın tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçeyle veya zabıt katibine beyanla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olarak ve süresinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 25.01.2024

#ilangovtr Basın No ILN01974107