T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/129 Esas
Derya Karabudak ve BoraKarabudak'ın adreslerine tebligat yapılmadığı, ilanen tebligat yapılmasına mahkememizce karar verilmiştir.
Mahkememiz dosyasında davacı Ethem Necdet Karabudak'ın 14.08.2020 tarihinde vefat ettiği anlaşılmış olmakla,
Mahkememizce dava dosyasının duruşmasının 03.10.2024 günü saat 10:10'a bırakıldığı, 36772642940 T.C Kimlik numaralı DERYA KARABUDAK, 36775642886 T.C Kimlik numaralı BORA KARABUDAK'ın belirtilen gün ve saatte duruşmada hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, davayı takip etmedikleri takdirde doşyanın ” HMK MADDE 150 (1) Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflar, duruşmaya gelmedikleri veya/gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar" maddesi gereğince işlemden kaldırılacağı hususu Derya Karabudak ve Bora Karabudak'a ilanen tebliğ olunur.29.04.2024

#ilangovtr Basın No ILN02030981