T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/1312 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1312 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri :İstanbul İl , Eyüp Sultan İlçe , Esentepe Mahalle/mevki , 718 Ada No , 16 Parsel No , 20895/237360 Arsa Payı , 237,36 m2 Yüz Ölçümü , Zemin Kat 5 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği 7 Katlı Betonarme Mesken ve Arsası, Bağımsız Bölüm Niteliği Daire olan taşınmazın tamamı
Adresi: Esentepe Mahallesi, Menekşe Sokak No:59 Zemin Kat Daire:5 Eyüp / İSTANBUL
Kıymeti : 2.900.000,00 TL KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 11:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 11:20
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 11:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 11:20

21/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02037571