Örnek No:55*

T.C. İZMİR 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/41 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/41 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, ÇAMDİBİ Mahalle/Köy, 11312 Parsel de 108 m² yüzölçümlü Ana taşınmaz üzerinde Zemin Kat + 2 Katlı binanın bulunduğu, Ayrıca zemin kat altında yaklaşık 20 m2 alanlı odunluk gibi bir alan bulunmaktadır.
Adresi : Rafet Paşa Mah. 5253 Sok. No:24Bornova / İZMİR
Dava konusu ana taşınmazın üzerinde Zemin Kat + 2 Normal kattan oluşan üç katlı binanın Zemin katında mesken olarak kullanılan bir bağımsız bölüm, 1. Ve 2. Normal Katında ise dubleks mesken olarak kullanılan bir bağımsız bölüm olmak üzere 2 bağımsız bölümden oluşmaktadır.Binaya 5253 sokaktan giriş yapılmaktadır. Taşınmazın doğusunda yaklaşık kuş uçuşu 45 mt. mesafede Rafetpaşa Mahallesi Muhtarlığı, yaklaşık kuş uçuşu 40 mt. mesafede Taşköprü Camii, yaklaşık kuş uçuşu 1,25 km.Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları, Yeşilova Höyüğü, Bilnet Okulları, Işıkkent Eğitim Kampüsü, güneyinde yaklaşık kuş uçuşu 250 mt. mesafede Mev Koleji Bornova Okulları,kuzeybatısında yaklaşık 1,20 km mesafede Sanayi Metro Durağı 1,65 km. Stadyum Metro durağı yer almaktadır. Dosya içerisinde yer alan 02.10.1978 tarih 11 cilt no 24 sayfa no 584 dosya nolu İnşaat Ruhsatında; 162 m2 yüzölçümlü yol kotu üstü 2 kat için tasdikli projesine uygun olarak Zemin ve 1. Kat mesken inşaat yapmak üzere İnşaat Ruhsatı düzenlendiği; 23.10.1978 tarihinde de 431 dosya nolu 81 m2 tek katlı yapı için Yapı Kullanma İzin Belgesi verildiği görülmüştür. Bu belgeler ile Zemin kat binanın yaklaşık 45 yaşında olduğu anlaşılmaktadır.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından beyana esas AUGESVAF belge no 754505 Başvuru Numaralı 27.12.2018 düzenlenme tarihli yapının tamamı için 180 m2 toplam yapı alanlı 2 bağımsız bölüm için Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmiştir.Bina dışarıdan merdivenli, teras çatılı dubleks mesken içeriden merdivenlidir.Zemin kattaki mesken; önünde teras olarak kullanılan bir alan, 2 oda, 1 salon, mutfak, bayo, tuvalet ve hol hacimlerinden teşkildir. Alanı yaklaşık olarak 81,00 m2 dir. Isınma tipi sobalıdır.1.ve 2. Normal kattaki dubleks mesken; soba ısıtmalı, zemin kat daireye göre tadilat ve onarım görmüş, yaş olarak da sonradan inşaa edilmiştir. Çelik giriş kapılı, hole açılan odalar, hol laminat yer döşemeli, iç kapıları hazır prekas kapı, dış cephe pencere doğramaları PVC, alafranga WC yerler seramik duvarlar fayans kaplı, dolaplı lavabo, duşakabinli duş teknesi, mutfak yerler seramik kaplı, tezgah altı ve üstü dolaplıdır. Tavan ve duvarlar kartonpiyer ve plastik boyalıdır. Mesken içinde oturulur kullanılır vaziyettedir.
Dubleks meskenin 1. Katında salon, oda, mutfak, banyo ve tuvalet ile hol; içeriden mermer ve demir korkuluklu merdiven ile çıkılan 2. Katında 2 oda ve banyo mahallleri bulunmaktadır. Alanı yaklaşık olarak 162,00 m2 dir.
İmar Durumu :Mahkemeniz 2023/41 Satış dosyası içerisinde yer alan Bornova Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 06.11.2023 tarihli ve 131674 Sayılı yazıları eki plan fotokopisinde “İzmir ili, Bornova İlçesi, Çamdibi Mahallesi, tapunun, 11312 parselin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam 4 Katlı, konut alanında ve yolda kalmakta olup, 3194 sayılı imar kanununca imar uygulaması görmesi gerekmektedir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 15/4 maddesine tabidir. 03.06.2021 tarihli İ.B.Ş.B. İmar Yönetmeliği’ nin 5. Maddesinin, 2. Fıkrasında tanımlanan Belediye Meclisince alınan karar gereği düzenlenmiştir. 03.06.2021 tarihli İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğine tabidir. Otopark Yönetmeliğine tabidir. Ö.A-5.1 alanda kalmaktadır.” denilmiştir.
Kıymeti : 3.800.000,00 TL
KDV Oranı : Satış bedelinin %37,5824176 'sı için %10, %62,4175824'ü için %1 KDV
Kaydındaki Şerhler: Şerh yok
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 13:48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 13:48
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 13:48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 13:48

22/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02040984