T.C. İZMİR 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2021/408 Esas

İ L A N
MALİYE HAZİNESİ ileKAYYIM İZMİR DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Davaya konu İzmir İli, Konak İlçesi, İsmetpaşa Mahallesinde bulunan tapunun 396 Parsel numarasında 68,75 m2 yüz ölçümlü ve ''oda '' vasıflı taşınmazın 14/80 paydaşı Bohor, 10/80 paydaşı Coya, 14/80 paydaşı Danyel, 14/80 paydaşı Davit, 14/80 paydaşı Rafael, 7/80 paydaşı Polise,ve 7/80 paydaşı Esterya 'dan uzun zamandır haber alınamadığından ve ölmüş olmaları muhtemel olduğundan bahisle adı geçenlerin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, bu kişileri gören ve sağ olduklarını bilenlerin mahkememiz 2021/408 Esas sayılı dava dosyasına iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 16/01/2024
GAİP
BOHOR
COYA
DANYEL
DAVİT
RAFAEL
POLİSE
ESTERYA

#ilangovtr Basın No ILN02011346