T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/62 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : OSMANİYE İLİ, KADİRLİ İLÇESİ, KARATEPE KÖYÜ
ADA NO : 169
PARSEL NO : 5
YÜZÖLÇÜMÜ : 7,17 m²'lik kısmının irtifak, 0,00 m²'lik kısmın mülkiyet hakkının kamulaştırılması.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ - [35370-70736-45367] UETS
VEKİLİ Av. MERYEM KUTLU UYSAL - [16170-71482-17023] UETS
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : CEVDETİYE-ASLANTAŞ ENERJİ NAKİL HATTI GÜZERGAHI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/62 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01988243