T.C. KARS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2023/285 Esas
Davacı Milli Savunma Bakanlığı vekili tarafından aşağıda dökümü yapılan taşınmazların malikleri/davalıları aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescilidavasında verilen tensip kararı gereğince; aşağıda dökümü yapılan taşınmazın pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Mahkememize dava açıldığı, ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 güniçinde kamulaştırma işlemine karşı Milli Savunma Bakanlığı aleyhine idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltmedavası açabilecekleri, davalıların/maliklerin konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilanın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde Mahkememizebildirmeleri gerektiği, yapılacak duruşmaya gelmediklerinde veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde yargılamanın yokluklarında devam edeceği, yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılantaşınmazın bedelinin 4650 sayılı yasa ile değişik. 2942 sayılı kanun gereğince saptanmasına müteakip bedelin ilgili adına mahkemece belirlenen T.CHalk Bankası Kars Şubesineyatırılmasınave bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idareadına tesciline karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanunun 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kanunun10. maddesi hükmü gereğince ilan ve tebliğ olunur.
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARE :
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
1-) 2023/285Esas:Kars ili Merkezİlçesi Cumhuriyet Köyü 160 ada 48 parselsayılı taşınmaz Malikler: Hakan Sadi, Nuriye Ertem, Medet Samaraz, Urguya Samaraz, Gülistan Samaraz, Emrak Samaraz, Ertaç Samaraz, Şeyma Samaraz, Maliye Hazinesi
DURUŞMA GÜNÜ: 22/02/2024 SAAT: 11:10

#ilangovtr Basın No ILN01981145