İLAN

T.C. KAYSERİ 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/537 Esas
DAVALI : UĞUR YILMAZ-(A***H, A**E oğlu, 1983 doğumlu, T.C: 158*****806)
Davacı tarafından aleyhinize açılan Satıcının Açtığı İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;
Davalı Uğur Yılmaz adına bildirilen yurt içi adresine çıkartılan tebligat iade edilmiş, başka adresi bulunmayıp, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup, duruşma Günü: 15/10/2024 günü saat: 09:15'daolup, iş bu ilanın yayınlanmasından itibaren iki haftalık yasal sürede usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini ve varsa ilk itirazları dahil olmak üzere, tanık dahil tüm delillerini mahkememize ibraz etmesi gerektiği veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde duruşmanın yokluğunda yapılarak karar verileceği hususu dava dilekçesi ve duruşma yerine geçerli olmak üzereİLANEN TEBLİĞ OLUNUR.09/05/2024

#ilangovtr Basın No ILN02038258