T.C. KİRAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/438 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ, KİRAZ İLÇESİ, EMENLER MAHALLESİ
MEVKİİ : OMANLAR
PAFTA NO : L20A24C1
ADA NO : 141
PARSEL NO : 1
VASFI : KARGİR DAN VE İNCİR BAHÇESİ
YÜZÖLÇÜMÜ : 11074.35 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : İBRAHİM ZENGİN, SEVGİ ZENGİN, BİLGİ ZENGİN, PERİHAN KOÇ, KADRİYE MAKAS
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ
KAMULAŞTIRMA BEDELİ : 25.621,11 TL
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN
YATIRILACAĞI BANKA T.C.Ziraat Bankası Kiraz Şube Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tedaş 12. Bölge Müdürlüğü tarafından İzmir İli, Kiraz İlçesi, Emenler TR-1, TR-2 Enerji Nakil Hattının isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılmasına, Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulundan alınan 23/12/2021 tarih, 40-4539 nolu Kamulaştırma Kararı gereği yukarıda nitelikleri belirtilen dava konusu taşınmazın 6,76 m2 mülkiyet ve 819,23 m2 irtifak kısmı için davacı kurum tarafından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 11. Ve 12.Maddeleri gereğince kamulaştırma kararı alınmış olup; taşınmazın 6,76 m2 mülkiyet hakkı 590,49 TL,819,23 m2 irtifak hakkı 25.030,62 TL olup davacı kurum tarafından dava konusu taşınmazın kamulaştırılan kısmına toplam 25.621,11 TL kıymet takdir edilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/438 Esas sayılı dosyasıyla dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 11.ve 12. Maddeleri uyarınca ilan olunur. 07/10/2023

#ilangovtr Basın No ILN02051790