T.C. KIRIKKALE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/26 Esas

KARAR NO 2023/352
İLAN METNİ
Sayın MUSA AKSOY (T.C. No: 329.....830)
Sayın MUSTAFA ÇAVDAR (T.C. No:684.....704)
A-Mahkememizin Esas Davası bakımından;
1-DAVANIN REDDİNE,
2-Davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,
3-Davalılar yargılamada kendilerini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT 13/4 uyarınca;
a-Ahmet Yıldırım ve Erdal ÜZEL yargılamada kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden 17.900,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılar Ahmet Yıldırım ve Erdal Üzel'e verilmesine,
b-Davalı Ali Kıvanç yargılamada kendini vekille temsil ettirdiğinden 17.900,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Ali Kıvanç'a verilmesine,
c-Davalılar Halit Laçin, Murat Aydın, Tekin Çömlekçi ve Yasin Kayhan yargılamada kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden 17.900,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılar Halit Laçin, Murat Aydın, Tekin Çömlekçi ve Yasin Kayhan'a verilmesine,
d-Davalılar Ahmet Şenyüz, Esmani Durgut, Halis Ayas, İlhami Arıkan, Mustafa Seyfi Duman ve Orhan Apilioğulları yargılamada kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden 17.900,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılar Ahmet Şenyüz, Esmani Durgut, Halis Ayas, İlhami Arıkan, Mustafa Seyfi Duman ve Orhan Apilioğulları'na verilmesine,
e-Davalı Mustafa Tunçel yargılamada kendini vekille temsil ettirdiğinden 17.900,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Mustafa Tunçel'e verilmesine,
f-Davalı Rıdvan Korkmaz yargılamada kendini vekille temsil ettirdiğinden 17.900,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Rıdvan Korkmaz'a verilmesine,
4-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına, arta kalan gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,
5-Davalı Mustafa Seyfi Duman tarafından yapılan 50,00 TL gider avansının davacıdan alınarak davalı Mustafa Seyfi Duman'a verilmesine,
B-Birleşen Dava (Kırıkkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/738 E. 2017/745 K. Sayılı davası) Bakımından;
1-DAVANIN REDDİNE,
2-Davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,
3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına, arta kalan gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,
4-Birleşen dosya davalısı Hasan Basri Tonga yargılamada kendini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT 13/4 uyarınca, 17.9000,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Hasan Basri Tonga'a verilmesine,
Dair; gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.
Davacı vekilinin 14/11/2023 tarihli istinaf dilekçesi ile;
arz ve izah ettiğimiz üzere ve resen görülecek nedenler ile istinaf dilekçesi ile belirttiğimiz gerekçelerle öncelikle müvekkilim kurum hakkında icra takibinin yürütülmemesi için icranın durdurulmasını yani tehiri icraya karar verilmesini ve Yerel mahkemenin 2023/26 sayılı kararın istinaf incelemesi neticesinde ‘kaldırılmasını’ ve yeniden yargılama yapılarak talebimiz doğrultusunda müvekkil kapatılan şirket yönünden 'ESAS VE BİRLEŞEN DAVALARIMIZIN KABULÜNE ’ karar verilmesini talep edilmiştir.
Mahkememizce verilen 2023/26 Esas ve 2023/352 Karar sayılı gerekçeli kararı ve davacı vekilinin 14/11/2023 tarihli istinaf dilekçesi tüm çabalara rağmen tebligatlarının yapılamadığı ve daha önceden de ilanen tebligat yapıldığından yukarıda isimleri belirtilen şahıslar adına tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02021549