T.C. KONYA 7. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN
ESAS NO : 2023/1291 Esas
İLAN

DAVALI : FATMA TOPAL (T.C.No:196******64)
Davacı Ali TOPAL tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Fiili Ayrılık Nedenine Dayalı Boşanma) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarıldığı, ancak adreste bulunan binanın yıkıldığından tebliğ yapma özelliğini yitirdiğinden hakkınızda adres araştırması yapılmış olup, bu araştırmalarda olumsuz sonuçlandığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.13/05/2024 günü saat 09:20'de duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02009084