Örnek No:55*

T.C.KÜÇÜKÇEKMECEİCRA DAİRESİ 2017/3390 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/3390 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :İstanbul ili, Küçükçekmece, İlçesi, Küçükçekmece Mahallesi, Yenimahalle Mevkii, 3115 Parsel, 1. Kat, 6 Bağımsız bölüm nolu daire niteliğindeki taşınmaz. İcra dosyası kapsamında yer alan 24/05/2022 tarihli bilirkişi raporuna göre; (6) nolu daire: ana binanın 1.normal katında yer alan daire, onaylı mimarı projesine göre antre, salon, mutfak, antre devamında banyo- WC, bir tanesi duş ihtiva eden iki oda ve balkon mahallerinden ibaret, projesi üzerinden alınan iç ölçüleri itibariyle 75m2 alana sahip, ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, daire pencereleri PVC ve ısıcamlı, çelik giriş kapılıdır. Taşınmaz dahilinde elektrik. sıhhi tesisat, doğalsaz tesisatları mevcuttur. Kıymet takdirine itiraz davasındaki hükme esas 21/02/2023 tarihli bilirkişi raporuna göre; Tadebis sistemi ve Belediye Kayıtlarının tetkikindentaşınmazın Brüt 86,71 m²olduğu tespit edilmiştir. (Tadebis kayıtlarına uyumlu olduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın içinden yapılan ölçümde 76,25 net daire iç ölçüsü bulunmuştur. Daire oldukça bakımlı ve yaşam kalitesi emsallerine göre yüksektir.
Adresi : Yeni Mahalle Mahallesi Temel Sokak No: 14 Küçükçekmece / İSTANBUL
Yüzölçümü : 76,25 m2
Arsa Payı : 48/480
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Küçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında, Plan Notlarının 1.21 maddesindeki hükümlere haiz, Ayrık Nizam 4kat (A-4), Konut Alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 2.186.826,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 10:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2024 - 10:45
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 10:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/05/2024 - 10:45

22/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01975358