T.C. KURTALAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/703 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Siirt Kurtalan Cefan Köyü
ADA NO : 101
PARSEL NO 17
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 14.497,91 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-ABDULGAFFAR GÖRDEGİR - 40268147574
2- ALİ ÇAĞLAR - 27833250112
3-SELMAN ÇAĞLAR - 27845249708
4-SELÇUK TÜKENMEZ - 22043056226
5- BEYCAN TÜKENMEZ -22124053526
6-FIRAT AKSOY - 44356699242
7- SAVAŞ NAS -11306801246
8-SAADET TÜKENMEZ- 22070055360
9- RABİA TÜKENMEZ - 22007057474
10- ÜMMÜ SELMA ATLAV-22067055434
11- AYTAÇ TÜKENMEZ- 22076055142
12-SAFİYE TÜKENMEZ- 67627079802
13-HAKAN TÜKENMEZ - 22073055206
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ : Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Cefan Köyü sınırları dahilinde bulunan 101 Ada, 17nolu parselde müvekkilim Ortaklık' a aitEkinli-2 lokasyon sahası ve yolu mevcuttur. Taşınmazın satın alınması veya kiralanması konusunda maliklerle anlaşmaya varılamaması nedeniyle söz konusu alanın bedelinin tespiti ve el konulmasına karar verilmesi için Kurtalan Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2018/48 D. İş sayılı dosyası ile Acele El Koyma ve Bedel Tespiti davası açılmıştır. Mahkemece14497,91 m2'lik alanın istimlak bedeli olarak 90.853,61 TL tespit edilmiş ve ekte sunduğumuz dekonttan da anlaşılacağı üzere bu bedel malikler adına açılan banka hesabına yatırılmıştır. Taşınmaza Kamulaştırma Yasası’nın 27. maddesine göre el konulmasından sonra yasadaki müteakip işlemler ifa edilerek Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden 11.12.2019 tarih ve 537 sayılı istimlake müteallik karar alınmıştır. Müvekkil Ortaklık Kamulaştırma işlemleri için gerekli işlemleri eksiksiz olarak yapmıştır. Siirt İli Kurtalan ilçesi Cefan Köyü sınırları dahilinde bulunan 101 ada 17 nolu parseldeki 14497,91 m²lik alanın davalılar adına olan tapu kaydının iptaline kullanma hakkı ortaklıkta olmak üzere hazine adına tapuya kayıt ve tescilini talep etmişlerdir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/703 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06/03/2024

#ilangovtr Basın No ILN02007572