T.C. LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/33 Esas KAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Küçükkarıştıran Köyü
ADA NO : 209 (eski 209)
PARSEL NO : 64 (eski 33)
VASFI : Tarla
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/33 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01/02/2024

#ilangovtr Basın No ILN01978536