İLAN
T.C. MENEMEN SULH HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/479 Esas

DAVALI : MEHMET AKARCA - TC:36590151594 D.T : 30/10/1941
Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;
1-Davalı Mehmet AKARCA hakkında mahkememizce yapılan adres araştırmalarına rağmen netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı , duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İşbu ilanen tebliğde dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma günü bulunmaktadır. 6100 sayılı HMK'nın 122/1. maddesine göre iki hafta içinde aynı kanunun 129.maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz hususu ihtar olunur.
2-Davalı Mehmet AKARCA'ya 06/02/2024günü saat: 11:25'te yapılacak olan duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediği veya geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01935017