T.C. MERSİN 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2020/310 Esas
İLAN

Davacı , EDA AKDENİZ ileDavalılar , ALTAN AKDENİZ, AYSEL AKDENİZ, ELMAS AKDENİZ arasında mahkememizde görülmekte olan Vasiyetnamenin İptali davası nedeniyle; Davalı Altan AKDENİZ'e ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, davalıya;"Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap vermeniz veve tüm delillerinizi bildirmeniz, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız HMK. 122,128,129 maddeleri gereğince ihtar olunur." ve "HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, 06/12/2023 günü, 09:30 saatli ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,ayrıca cevap dilekçenizde belirttiğiniz delilleri sunmak veya getirtileceği yeri bir dilekçeyle belirtmek üzere tarafınıza 2 hafta kesin süre verildiği, aksi taktirde belirtilen delillere dayanmaktanvazgeçmiş sayılacağınız hususu" tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.22/09/2023
İLGİLİ KİŞİ : ALTAN AKDENİZ - 20036006456
GİRESUN ili, TİREBOLU ilçesi, HARKKÖY mah/köy, 37 Cilt, 6 Aile sıra no, 38 sırada nüfusa kayıtlı, ABDULLAH ve FATMA oğlu, 01/05/1978 dogumlu,

#ilangovtr Basın No ILN01941093