T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/118 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :MERSİN/AKDENİZ
MEVKİİ :BAĞCILAR/İHSANİYE MAH.
PAFTA NO :
ADA NO :110
PARSEL NO :40 (if:293)
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : KEMALİYE GÖL (TCN:42721306016)
İDARENİN ADI :KARAYOLLARI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bağcılar/İhsaniye Mahallesi, 110 ada 40 (if:293) parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili hak.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/118 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.25/04/2024

#ilangovtr Basın No ILN02030650