T.C. NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/395 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nevşehir ili, Merkez, Sümer Mahallesi
MEVKİİ : Vığla
PAFTA NO :
ADA NO : 1059
PARSEL NO : 30
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 98,48 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET AÇIKGÖZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/395 Esas sayısında dava açılmıştır.
Dava konusuNevşehir ili, Merkez İlçesi, Sümer Mahallesi, Vığla Mevkii 1059 ada 30 parsel sayılı taşınmazın 98,48 m²'sinin kamulaştırmabedelinin tespiti ile tescil davasında tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırmaişlemine karşı idariyargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıdadava açabileceğiniz, açacağınız davada husumetin Nevşehir İl Özel İdaresine yöneltmeniz bu süre içerisinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızıbelgelendirmediğiniz ya da Mahkememize ibraz etmediğiniz takdirde kamulaştırmaişleminin kesinleşeceğive mahkememizcetespit edilecek kamulaştırmabedeli üzerinden taşınmazmalın kamulaştırmayapan idare adına tescil edileceği mahkemecebelirlenecek olan kamulaştırma bedelinin Nevşehir VakıflarBankasınaadınıza yatırılacağı konuya ve taşınmazmalın değerine tüm savunma ve delillerinizitebliğtarihindenitibaren 10 gün içerisinde mahkememizeyazılı olarak bildirmenizhususu tebliğ olunur.14/11/2023

#ilangovtr Basın No ILN01933180