T.C. NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/425 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nevşehir ili, Merkez ilçe, Sümer Mahallesi
MEVKİİ : Bokludağ
PAFTA NO :
ADA NO : 948
PARSEL NO : 13
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 128,31 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- MÜNİSE BAYKAPLAN
2- SEMRA YILMAZ
3- GÜLİZAR ULUTAŞ
4- TENZİLE TOKTAŞ
5- NURİ BAŞKIN
6- NURAY BAŞKIN- Yaşar ve Meryem kızı
7- NURAY BAŞKIN-Arif ve Sebahat kızı
8- NURCAN TAŞ
9- MERYEM UĞUR
10- ALİ BAYKAPLAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı bulunan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/425 Esas sayısında dava açılmıştır.
Dava konusuNevşehir ili, Merkez İlçesi, Sümer Mahallesi, Bokludağ Mevkii 948 ada 13 parsel sayılı taşınmazın 128,31 m²'sinin kamulaştırmabedelinin tespiti ile tescil davasında tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırmaişlemine karşı idariyargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıdadava açabileceğiniz, açacağınız davada husumetin Nevşehir İl Özel İdaresine yöneltmeniz bu süre içerisinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızıbelgelendirmediğiniz ya da Mahkememize ibraz etmediğiniz takdirde kamulaştırmaişleminin kesinleşeceğive mahkememizcetespit edilecek kamulaştırmabedeli üzerinden taşınmazmalın kamulaştırmayapan idare adına tescil edileceği mahkemecebelirlenecek olan kamulaştırma bedelinin Nevşehir VakıflarBankasınaadınıza yatırılacağı konuya ve taşınmazmalın değerine tüm savunma ve delillerinizitebliğtarihindenitibaren 10 gün içerisinde mahkememizeyazılı olarak bildirmenizhususu tebliğ olunur.14/11/2023

#ilangovtr Basın No ILN01934685