T.C. NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/182 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı, TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ileDavalı, ABDULLAH KARABURÇ, ADEM SARI, AHMET ALAGÖZ, AHMET SARI, AHMET SARI, ALİ KARABURÇ, ALİ İBRAHİM SARI, ARİF KOCA, ARİF SARI, ARZU ALTAN, ASİYE KARABURÇ, AYHAN KARABURÇ, AYŞE KARABURÇ, AYŞE ŞENOL, AYŞE YILDIRIM, BAHAR GÜNEŞ, BAYRAM GÖKKAYA, BEDİHA ÖZDEMİR, BETÜL KOCA, BİLAL KARABURÇ, BİLAL KOCA, BİLAL MORKAYA, BUSE ALAGÖZ, CENNET GÜNEŞ, DURAN KARABURÇ, EBRU ALAGÖZ, ELİF ÇELİK, ELİF KARABURÇ, ELİF KARABURÇ, ELİFE KARABURÇ, EMİNE DENİZ, EMRAH KARABURÇ, EMRE KOCA, ERKAN KARABURÇ, EYYUP KARABURÇ, FATMA ALTUNBAY, FATMA KARABURÇ, FATMA KARABURÇ, FATMA KARABURÇ, FATMA SARI, FATMA TURAN, FATMA SERMİN GÖKKAYA, FERHAT KARABURÇ, FİLİZ ERBİL, GÜLBANİ KARABURÇ, GÜLLÜ KARABAY, HACER BAHAR, HACER KARABURÇ, HALİL KARABURÇ, HALİME GÜNEŞ, HALİS KARABURÇ, HAMİDE GÖKKAYA, HANİFİ KARABURÇ, HATİCE DOĞAN ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından davalı aleyhinde Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi, Başpınar 2 Mahallesi, Kumluk Mevkii, 685 ada, 102 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Toplu konut idaresi başkanlığı adına tapuda tesis ve tescilitalep edilmiş olup;
Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki/malikleri tarafından, kendisine yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası husumetin belirtilen idareye yöneltilmesi koşuluyla açılabileceği, Aynı süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarının ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Nurdağı Ziraat Bankasına yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren davalılar tarafından on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği hususu2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/04/2024

#ilangovtr Basın No ILN02043746