İLAN
T.C. NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER:
Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi, Bademli Mahallesi 109 Ada 2 Parsel sayılı taşınmazın güneyinde yer alan ekteki krokide A olarak gösterilen kısım.
ZİLYETLİK İDDİASINDA BULUNAN DAVACILAR:
1-Muzaffer KILIÇ
2-Bilal KILIÇ
Bilgileri yazılı davacılar tarafından Tapusuz Taşınmaz Tescili davası açılmış olup, yukarıda tescili istenen taşınmazın niteliği, yeri, sınırları ve yüzölçümü ve uzmanlarca düzenlenen teknik bilgileri içeren krokisi de bulunan taşınmazın TMK 713 Maddesi uyarınca tescili için davacılar tarafından Mahkememizin 2020/232 Esas sırasında dava açılmıştır.
Davacılar adına taşınmazın tapuya tescili istendiğinden bu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde TMK 713 maddesi uyarınca mahkememize başvurmaları ilan olunur.22/01/2024

#ilangovtr Basın No ILN01981759