Örnek No:55*

T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ 2018/886 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/886 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Rapora konu taşınmaz tapu kayıtlarına göre, İzmir İli, Beydağ İlçesi, Yukarıaktepe Mahallesi adresinde, 15.747,64 m² yüzölçümüne sahip "İNCİR BAHÇESİ" vasıflı taşınmaz kadastronun Yukarıaktepe Mahallesi, 260 ada 6 parseldir. Konu taşınmaz üzerinde aşağıda durumları belirtilen ağaçlar bulunmaktadır. Söz konusu taşınmaz tapuda Yukarıaktepe Mahallesi 12. Ciltte 1131 Sayfada işlidir. Taşınmazın batısı yol, diğer cepheleri benzer nitelikte taşınmazlardır. Taşınmaz tapu kaydında İNCİR BAHÇESİ vasfında olup fiiliyatta vasfını korumaktadır. Keşif tarihi itibariyle taşınmazda muhtelif yaşlarda 315 adet İncir ağacı ve 175 adet Zeytin ağacı mevcuttur. Taşınmaz; %50 eğimli olup, organik maddeleri orta, killi-kumlu toprak yapısında, derinliği az, arazi kullanım kabiliyeti açısından VI. Sınıf tarım arazisidir. Taşınmazın suyu yoktur. Yukarıaktepe Mahallesine kuş uçuşu 730 m mesafede güneyde, Beydağ İlçesi Belediye Binasına ise kuş uçuşu 4,30 km mesafede kuzeydoğuda konumludur. BORÇLUNUN HİSSESİ 17/20'DİR.
Adresi : Yukarıaktepe Mahallesi 260 Ada 6 Parsel Beydağ / İZMİR
Yüzölçümü : 15.747,64 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.125.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 11:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 11:01
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 11:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 11:01

22/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01972983