T.C. OSMANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/615 Esas
İLAN

Mahkememizin 2022/615 esas sayılı dosyasında; adres araştırmalarında ulaşılamayan SEVGİ ALBAY - 62788111958 (KAHRAMANMARAŞ ili, GÖKSUN ilçesi, YEŞİLKÖY mah/köy, 55 Cilt, 28 Aile sıra no, 83 sırada nüfusa kayıtlı, AHMET ve FATMA oğlu/kızı, 29/05/1986 dogumlu)'a HMK.nun 147/2 ve 150/2. Maddeleri uyarınca belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde, duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzdahüküm verileceği ve tahkikat duruşmasının 18/07/2024 günü saat 09:20'ye bırakıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02029284