T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/25 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Osmaniye İli Merkez İlçesi Kesmeburun Köyü 106 ada 8 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI : ZEYNEL ABİDİN POYRAZ ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Yukarıda maliki bulunduğu yer tapu kayıtları ile ilgili bilgileri ve niteliği yazılı gayrimenkulün 3.081,48 m2 irtifak hakkı, 15,43 m2 mülkiyet hakkı davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından Kamulaştırma Kararı gereğince TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ lehine kamulaştırılmasına kararı verildiği, taşınmazda bulunan ve anlaşma sağlanamayan taşınmazın maliklerinin mülkiyet irtifak hakkı hususunda isabet eden kısmının kamulaştırılması amacıyla TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'nin Kamulaştırma Kararı gereğince, isabet eden taşınmazın TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ adına kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıdan iptal ve maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'ne yönetilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açtıkları davada yürütmenin durdurulması kararı alınarak belgelendirilmez ise, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Osmaniye Vakıflar BankasıŞubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmek gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi uyarınca İLAN olunur. (Tebliğ tarihi gazete yayım tarihidir.)

#ilangovtr Basın No ILN02043131