T.C. RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/352 Esas
DAVALI : Mehmet BERBER (Hasan oğlu)
Davacı Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Çaykur ileDavalı Adem Çilinger ve diğerleri arasında dava konusu Rize ili Merkez ilçesi Ortapazar Köyü 1 Pafta No, 23 - 24 - 25 - 26 - 27- 28-29-31-36-37-41 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin görülmekle olan Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 04/07/2024 günü saat: 09.00'daduruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01980529