TC. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Dosya No: 2023/1241 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik İlçesi, Yeni Mahalle
ADA NO : 1177
PARSEL NO 34
VASFI : Dükkan
MALİKİN ADI VE SOYADI 1- AYSEL AKTAŞ
2- MUAMMER BİLGİN
3- MURAT İBRAHİM BİLGİN
4- SADIK BİLGİN
5- SANİYE BİLGİN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Samsun İli, Canik İlçesi, Yeni Mahalle, 1177 ada,
34 parsel sayılı taşınmazda, davalıya ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 15/09/2022 tarih ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Yukarıda malikleri, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2023/1241 Esas sırasında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01931498