T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/1235 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun ili, Canik ilçesi, Yeni Mahalle
ADA NO : 1161
PARSEL NO : 2, 3
VASFI : Dükkan
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ergün ARMUTÇU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Davaya konu Samsun İli, Canik ilçesi, Yeni Mahalle, 1161 ada 2, 3parselde davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 15/09/2022 tarih ve 1339 sayılı kararı ile ile kamulaştırılmıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/1235 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca
ilan olunur. 23/10/2023

#ilangovtr Basın No ILN01934020