İLAN

T.C. SARAYKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/1131 Esas
DAVACI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İzafeten KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Merkez ANKARA
DAVALILAR : 1- HAMZA ALİ YILDIRIM Yenice Mah. Kuştepe Sk. Demirkaya Plaza No:1 Daire:47 Çorlu/ TEKİRDAĞ
2- MEHMET YILDIRIM Muratdede Mah. 390 Sk No:16 Kat:1 Daire:1 Merkezefendi/ DENİZLİ
Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarıldığı, tebligatın iade edildiği, yapılan adres araştırması neticesinde belirlenen adreslerinize çıkarılan tebligatların iade edildiği, dava dilekçesi ve duruşma gününün davalılar Hamza Ali Yıldırım ve Mehmet Yıldırım'a ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, dava konusu Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca mahallesi 165 ada 10 parsel sayılı taşınmazın 1.846,24 m2'lik kısmının kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı kurum adına tescilini talep etmiştir.
Duruşma günü 14/10/2024 günü saat 09:55'te duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, dilekçenizdeki delillerin sunumu için iki haftalık kesin süre verildiği, iki haftalık kesin süre içerisinde sunulmazsa delilden vazgeçmiş sayılacağınız, ayrıca dava dilekçesine karşı cevap dilekçesi sunmak üzere 10 günlük süreniz olduğu hususu ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02045996