T.C. SARAY(VAN) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/408 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ
İL VAN
İLÇE SARAY
MAHALLE : KARAHİSAR
ADA NO : 116
PARSEL NO : 6
MALİKİN ADI VE SOYADI :Kamil Hamarat
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ : Taşınmaz üzerinden ilgili kuruma ait elektrik enerjisi nakil hattı geçmesi sebebiyle irtifak hakkı ve pilon alanı yönünden taşınmazın kamulaştırması talep edilmektedir. Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/408 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/01/2024

#ilangovtr Basın No ILN01974593