İLAN

T.C. SARIKAYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2023/35 Esas
DAVALI :CİHAN ÖMER AĞCA-Karşıyaka Mah. Özkan Cad. No:3 Eymir Sorgun/YOZGAT
Davacı Melek Duygu AĞCA tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 25/01/2024 günü saat: 09:55'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.01/11/2023

#ilangovtr Basın No ILN01932209