T.C SAVUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2019/61 Esas
DAVALILAR : 1-NURULLAH ÖZKAN (T.C:204******10)
2-RIDVAN ÖZKAN (T.C:206******50)
3-SAAD ELDİN ERDOĞAN (T.C:194******06)
4-HÜSEYİN ÖZKAN (T.C:206******44)
5-HACIR ERDOĞAN (T.C:151******44)
6-KADİR KALKAN (T.C:395******76)
Davacı BOTAŞ tarafından tarafınıza açılan davada tebligata elverişli adresinin tespit edilemediğinden bilirkişi raporlarının tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiş olup, fen bilirkişi raporunda özetle dava konusu 158 ada 2 noluparsel konum olarak Dereiçi Mahallesi sınırları içerisinde ve kırsal kesimde kalmakta olup, Dereiçi Mahallesi yerleşim yerine kuşuçuşu uzaklığının 3.50 km olduğu, Savur İlçe merkezine kuşuçuşu yaklaşık 3.40 km uzaklıkta olduğu, parselin içinden geçen ve ekli krokide D harfiyle gösterilen Daimi İrtifak Hakkı 542,63 m² olarak, parselin içinden geçen ve ekli krokide G harfiyle gösterilen Geçici İrtifak Hakkı 240,89 m² olarak hesaplandığı, ziraat mühendisi ve gayrimenkul değerleme uzmanı bilirkişiler tarafından düzenlenen bilirkişi raporunda özetle, Mardin İli Savur İlçesi Dereiçi Mahallesinde BOTAŞ'ın Doğalgaz Boru hattından dolayı dava konusu taşınmazın tüm özellikleri dikkate alınarak kamulaştırma bedelinin 51,533,00-TL olduğu tespit edilmiş olup,
Bilirkişi raporlarına karşı iki haftalık yasal itiraz süreniz bulunmakta olup yasal süresi içerisinde itiraz etmediğiniz takdirde itiraz etmekten vazgeçmiş sayılacağınız ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01992652