T.C. SAVUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENİLAN

ESAS NO : 2022/326 Esas DAHİLİ DAVALI : ENVER EKİN (TCKN:36614004622) Pınardere köyü Savur/MardinDavacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce yapılan adres araştırmasında adresi meçhule gittiği anlaşılan Dahili Davalı Enver Ekine Dava Dilekçesi, Dahili Davalı Dilekçesi, ve Duruşma Gününün İlanen Tebliğine Karar Verilmiştir.
Davacı Vekili Dahili Davalı Dilekçesinde Emin Ekin'in Mirasçılarının Davaya Dahil Edilmesine Karar Verilmesini Talep Etmiştir.
Davacı27/05/2021 Tarihli Dava Dilekçesinde, Kadastro Çalışmaları Sırasında Yanlış Yazılmış Olduğunu İddia Ettiği Mardin ili Savur İlçesi Pınardere Mahallesi 200 Ada 3 Parselin İçinde Gösterilen Babalarından Kalma Taşınmazın, Mehmet Nur Özgüç Ve Kardeşleri Abdulkadir Özgüç , Hasan Özgüç , Hüseyin Özgüç Ve Abdulbaki Özgüç Adına Tespitlerinin Yapılmasına Karar Verilmesini Talep Etmiştir.
Yeni Durusma Günü: 09/01/2024 Günü Saat: 09:05'te Duruşmada Bizzat Hazır Bulunmanız, Veya Kendinizi Bir Vekille Temsil Ettirmeniz, Aksi Taktirde H.u.m.k.'nun 3156 Sayılı Yasa İle Değişik 213/2 Maddesi Uyarınca Yargılamaya Yokluğunuzda Devam Olunacağı Hususu, Dava Dilekçesi, Dahili Dava Dilekçesi ve Duruşma Günü Yerine Geçerli Olmak Üzere İlanen Tebliğ Olunur.07/11/2023

#ilangovtr Basın No ILN01932805