T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/731 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Antalya İli Serik İlçesi Aşağıoba Mahallesi
ADA NO : 130
PARSEL NO : 5
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : ‭‭3.953,15 m²
MALİKLERİNADVESOYADLARI:AYŞE (Mustafa Kızı),BAYRAM ÖZEN-28819093426,BİRGÜL AKKAR-21229334646,CEMİLEGEDİK-42472285936,DÜRÜYE KARAKAYA-30748030106,FATMA SÖZER-17713464722,FATMAYANIK-26560168554,MEHMETÖZEN-28813093644,MELEKYANIK-26530169574,MURATYANIK-26542169128,NEJLADEMİR-28945089218,NİLAY AĞAÇ-14326566980,NİLGÜNYAŞAR-34928032270,NURGÜL KARAKAYA-30646033544,OSMAN ÖZEN-28825093298,RABİYEDAL-22924281280,SONGÜLKÜÇÜKÇELİK-21157349248,YARKIN YANIK-26545169064,ASIMEMREKARAAĞAÇ(VASİ)-34736121142,ARZUKARAAĞA44758785918,İSMAİLYANIK- 26593167470
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü)
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Antalya ili, Serik İlçesi, Aşağıoba Mahallesi 130 ada 5 parsel sayılı taşınmazlarda davalıya ait tarladan geçen enerji nakil hattı ile ilgili olarak TEİAŞ Yönetim Kurulunca alınan 6-51 sayı ve 11/02/2009 tarihli kamu yararı kararı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 421-38 sayılı ve 25/02/2009 tarihli yazısı ileonaylanan karar gereğince kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının TEİAŞ adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/731 esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.
Mahkememizce tespit edilecekolan kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Serik Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğinceilan olunur.28/12/2023

#ilangovtr Basın No ILN01972203