T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/69- 2024/71- 2024/73-2024/75Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalılar aleyhine açılan ve aşağıda esasnumarası yazılı bulunan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasında;
Aşağıda esas numarası, tapu kaydı ve malikleri yazılı bulunan taşınmazın belirtilen kısımlarının 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10.maddesi uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir, açılacak davalarda husumet KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ adına yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptali davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Sivas Ziraat Bankasına yatırılacaktır. 2024/69 Esas numarası yazılı davanın duruşması 16/04/2024 günü saat 09:40'dan itibaren, 2024/71 Esas numarası yazılı davanın duruşması 16/04/2024 günü saat 09.45'den, 2024/73 Esas numarası yazılı davanın duruşması 16/04/2024 günü saat 09.50'den, 2024/75 Esas numarası yazılı davanın duruşması 14/06/2024 günü saat 10.15itibaren Sivas 2.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil etmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 8. maddesine göre davalı ile anlaşmasağlanamadığındanaynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.
Esas-Tapu kaydı: Sivas İli Hafik İlçesiEmre Köyü 214 ada 9 parsel,Hafik İlçesi Emre Köyü 214 ada 9 parsel, Hafik İlçesi Durulmuş köyü 173 ada 38 parsel, Hafik İlçesi Durulmuş Köyü 173 ada 36 parsel.
Davalılar: Ali Çil, Hanım Bayram, Hasan Çil, Haydar Çil, Hürdes Çil Akgüç, Necdet Çil, Necip Çil, Nurettin, Songül Çil, Sultan Çil, Şehriban Çil, Turan Çil, Yosma Çil, Veli Çil, Adem İnce, Alaaddin İnce, Ali İnce, Aydın İnce, Aydın İnce, Ayhan Karayılan, Ayşe Karayılan, Belgis Erdem, Birsen Yamak, Burcu Şen, Caner İnce, Çiğdem İnce, Elmas Odabaş, Erdal Karayılan, Faruk İnce, Fatma İnce, Fikret İnce, Gönül Demir, Gülçin, Gülsen Işkın, Güzide Hikmet Yüksel, Hasan İnce, Hayriye İnce, Hayrünnisa Batırer, Huriye Erdem, İnci Karaköse, İrfan Şen, Mahir İnce, Medik Kocacık, Mehmet İnce, Melek İnce, Nazmi Karayılan, Neşe Datlı, Ömer İnce, Ramazan İnce, Reşit İnce, Saded Yaşar, Saniye İnce, Saniye İnce, Saniye İnce, Soner İnce, Suna İnce, Şerif Karayılan, Şerife Öztürk, Şükran İnce, Tahsin İnce, Tamer İnce, Turan İnce, Veli Karayılan, Yener İnce, Zeki İnce, Ziya İnce, Ahmet Sungur, Ali Sungur, Arif Sungur, Asiye Çiçek, Ayişe Acısu, Ayşe Güngör, Bedriye Güleç, Bekir Karayılan, Cemile Sonkur, Cengiz Sonkur, Emine Sungur, Emine Ünal, Erhan Sonkur, Erol Sonkur, Esme Çıldır, Fadime Sonkur, Fahriye Kurnaz, Fazlı Sungur, Gülenden Sungur, Gürsel Sungur, Hanife Songur, Hatice Sungur, Hayrettin Şahin, Huri Şahin, Irmak Ela Ünal, İbrahim Sungur, İbrahim Ünal, İhsan Sungur, Kamuran Şahin, Keziban Sungur, Lütfi Sungur, Mahmut İslamoğlu, Medine Güler, Medine Polat, Mehmet Karayılan, Mehmet Sungur, Meryem Ağırbaş, Musa Sungur, Mustafa Sungur, Nadir Karayılan, Necmettin Ünal, Nezaket Keleş, Nezengül Karayılan, Niyazi Sonkur, Niyazi Sungur, Nurettin Ünal, Sahar Özkan, Saniye Sungur, Sebiha Kızılyar, Sehar Güven, Seher Sungur, Selahattin Sungur, Sevim Halaç, Songül Demir, Şakir Sonkur, Şerife Sungur, Şükran Tepetam, Talip Sungur, Türkan Çatak, Türkmen Sungur, Volkan Ege Ünal, Yeter Karayılan, Ziyamet Yıldız
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ve 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 08/02/2024

#ilangovtr Basın No ILN01993155