T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/31 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 05/05/2024
Katip 270217 Hakim 190214
İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞADURUŞMA TARİHİ : 28/02/2024SAAT: 09:03

Dosya No Mahalle/ Köy Ada/ Parsel Malik Kamulaştırılacak Alan m2'si
2024/32 İnecik 174/9 Lütfiye Koşar
Nebiyye Koşar
Özgür Koşar
105,55 m2
2024/34 İnecik 174/14 İsmail Elmas 293,26m2
2024/36 İnecik 181 /11 Tasvir İzgi
Sadık İzgi
Ahmet İzgi
İzzet İzgi
678,21 m2
2024/38 İnecik 181/22 Emine Öztürk 295,73 m2

İLİ : TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞADURUŞMA TARİHİ : 29/02/2024 SAAT: 10:20

Dosya No Mahalle/ Köy Ada/ Parsel Malik Kamulaştırılacak Alan m2'si
2024/31 İnecik 174/1 Hüseyin İzgi
Emine Özker
Şükran İzgi
Türkan İzgi
Turan İzgi
Tülay İzgi
Tülin Atila
511,28 m2
2024/33 İnecik 174/15 İsmail Elmas 341,22 m2
2024/35 İnecik 180/1 Ali Varlık 1.729,48 m2
2024/37 İnecik 181/13 Şahinde İşçi
Ayiser Demir
Ahmet İşçi
Eda Ertan
Mehmet İşçi
Aydın İşçi
1.413,66 m2
#ilangovtr Basın No ILN01980714