T.C. URLA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N

DOSYA NO : 2020/65 Esas
KARAR NO : 2023/118
Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/03/2023 tarihli ilamı ile 125/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ömür ve İgbal kızı, 05/01/1993 doğumlu, Elazığ, Maden, Camiikebir mah/köy nüfusuna kayıtlı TUĞBA KELEŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ULUSAL GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 29.01.2024

#ilangovtr Basın No ILN01975826