İLAN

T.C. UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/338 Esas
DAVALILAR : ONUR BAYRAM Kemalöz Mh.Kuyucak Uluyolu Cd.Ertuğrul Apt.Blok No:70 İç Kapı No:8Merkez/ UŞAK
Davacı Emir Varlık Yönetim A.Ş. (Yapı ve Kredi Bankası A.Ş'den temlik alan) tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;
Uşak İli Merkez İlçesi Cumhuriyet Mah. 3537 Ada 12 Parsel Nolu Arsa Niteliğindeki Taşınmazın muvazaalı devir işleminin İİK m.277 vd maddeleri uyarınca iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
17/04//2024 günü saat: 09:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunarak karar verileceği hususu,
Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01988729