İ L A N

T.C. UŞAK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/47 Tereke
Uşak 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/06/2024 tarih 2023/47 Tereke Esas 2024/Mahkememizde Karar sayılı ilamı ile; 28580480678 T.C. Kimlik numaralı SAMET SAVRAN'ın İ.İ.K 217/1 uyarıncaTerekesinin Tasfiyesinin Tatiline,Alacaklılar tarafından 30 gün içinde iflasa ilişkin işlemlerin tatbikini devam edilmesinin istenip masrafın peşin verilmemesi halinde tasfiyenin kapatılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.12/06/2024

#ilangovtr Basın No ILN02050249