T.C.BEYKOZ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1279 Esas 11/12/2023
G A İ P L İ K İ L A N I
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğe karar verilecek olan Mahir Aydın'ın 01/01/2003 tarihinden beri kendisinden haber alınamayan, adresi ve akıbeti belli olmadığından bahisle gaipliğine karar verilmesi istenmiş olduğundan, söz konusu şahsi tanıyan ve bilenlerin, hayat ve mematından bilgisi olanların Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dosyasına 6 ay içerisinde bilgi vermeleri aksi takdirde gaipliğine karar verileceği hususu HMK 33. Maddesi gereğince ilan olunur.11/12/2023
GAİP
TC KİMLİK NO : 55840005074
ADI SOYADI : MAHİR AYDIN
BABA ADI : RASİM
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 12/03/1953
DOĞUM YERİ : ZONGULDAK

#ilangovtr Basın No ILN02051355