T.C.BİRECİK1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/814 Esas 30/05/2024
İLAN METNİ
Dava konusu Şanlıurfa ili Birecik İlçesi Yaylacık Mahallesi sınırlarında bulunan harita mühendisinin hazırladığı teknik ölçümle N40.D.24 A paftasında kayıtlı 0 Ada 367 nolu parsel içinde A ile işaretli 14304,06 m2 taşınmaz , ve aynı ada , parsel, paftada kayıtlı B harfi ile işaretli 44667.36 m2 taşınmazlar;
Harita mühendisinin hazırladığı teknik ölçümle N40.D.24A paftasında kayıtlı 0 Ada 366 nolu parsel içinde Cile işaretli 32.496,77 M2'lik taşınmaz Hıdır Cengiz tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen taşınmaz;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02044727