T.C.GÖLCÜK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, SARAYLI Mahalle/Köy, Gözlemen Mevkii, 813 Ada, 1 Parsel, Arsa Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Şirinköy Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 2.040,30 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulamaimar planında Bitişik Nizam, 2 Kat, TAKS=0.20 ve KAKS=0,40 Olmak Üzere Konut Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 15.302.325,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 10:05
Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 10:05
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 10:05
Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 10:05

01/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02056521