T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

KIYMET TAKDİRİNE İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORUNUNİLANEN TEBLİĞİ
DOSYA NO : 2021/2091 ESAS
ALACAKLI : İSMAİL EKŞİ, 48268684792TC Nolu,
VEKİLİ : Av. Ali Yıldırtan
BORÇLU : KARABET KOÇÜTOĞLU
Merkez Mah. Hacı Ali Bey Sokak No.49/1 Beykoz / İSTANBUL
BORÇ MİKTARI : 2.809.163,60-TL (faiz ve masraflar hariç)
TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
İlanın içeriği MADDE 51– (1)... tebliğ olunacak evrakın içeriğinin özeti.. '' denildiği, ayrıca müdürlüğümüzce yapılan adres araştırması sonrasında, borçlununadresinin meçhul sayıldığı anlaşılmakla;
Aşağıda bilgileri yazılı borçlu adına kayıtlı taşınmaza ilişkin müdürlüğümüzce keşif tarihi itibariyle bilirkişi marifetiyle kıymet takdiri yapılmış olup, taşınmazın niteliği ve kıymet bilgisi aşağıda yazılmıştır.
Taşınmazın kıymetine ilişkin bilirkişi raporuna karşı itirazınız var ise ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde İcra Mahkemesi'ne başvurmanız; itiraz edilmez ise cebri icraya devam edileceği, bilirkişi raporunun kesinleşeceği anlaşılmakla itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.
TAŞINMAZ :İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi,Ş.Ali Çiftliği, 5283 parsel sayılı taşınmaz
KEŞİF TARİHİ : 01.04.2022
TAŞINMAZIN DEĞERİ : 3.700.000-TL (ÜÇMİLYONYEDİYÜZBİN-Türklirası)

#ilangovtr Basın No ILN01974941