T.C.KAYSERİ 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2023/320 Esas
İLAN
Mahkememizde sanık olarak yargılanan Hayrettin ve Nafiye oğlu,20/12/1980 D.lu Ferhat KIZILKAYA hakkında mahkememizce verilen 08/03/2024 tarih ve 2023/320 Esas, 2024/182 Karar sayılı karar ile ; sanığınhırsızlık suçundan 5237 Sayılı TCK'nun 142/1-e maddesi uyarınca neticeten 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, CMK.' nun 231/5-6 maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, sanığın yeniden suç işlemiş olması nedeni ile Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının 2022/559 Soruşturma dosyasına İHBARDA BULUNULMASINA , 116,00 TL tutarındaki yargılama gideri ile karar kesinleşinceye kadar yapılacak olan yargılama giderlerinin de sanıktan ayrıca TAHSİLİNE karar verildiği,
Yapılan tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen sanık Ferhat KIZILKAYA 'a gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla, tebligatın gazete yolu ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu ilan portalında ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,
7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve sanığın bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere başka bir Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesinebir dilekçe vermek ya da Zabıt Katibine bu hususta bir beyanda bulunmak , ilgilinin ceza evinde olması halinde ise Ceza İnfaz Kurumu ve tutuk evi müdürüne beyanda bulunmak suretiyleiş bu karara karşı Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZ YOLUNA BAŞVURABİLECEĞİ, aksi taktirde hakkındaki kararın kesinleştirileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02045276