T.C.KOCAELİ7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas No:2024/71-2024/72

ESAS NO: 2024/71 Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Kısalar Mah., 118 ada, 48 parselde kayıtlı maliki NEVZAT OKUMUŞ olantaşınmaz hakkında 03/11/2022 tarih ve 288 sayılı Kamu Yararı Kararı ile kamulaştırılmıştır.
ESAS NO: 2024/72 Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Kısalar Mah., 1494 parsel ve 1488parsellerde kayıtlı malikleri CEMALETTİN ERSOY, EKREM ERSOY, ENGİN ATEŞ, FATMA ÇAKIR, METİN ATEŞ, NEDİM ATEŞ, NİZAMETTİN ERSOY, NURSEL ŞAHİN, REMZİ ERSOY, SÜNDÜZ AKGÜN, ŞERAFETTİN ERSOY, ZEHRA KOYUN olantaşınmaz hakkında 03/11/2022 tarih ve 288 sayılı Kamu Yararı Kararı ile kamulaştırılmıştır.
İş bu Tebligat ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.
Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırma yapan idare adına tescili yapılacaktır.
Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kocaeli E-5 Şubesine yatırılacaktır
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri 2942 sayılı yasanın (değişik 4650) 10. maddesi uyarınca ilgililere duyurulur.16/02/2024

#ilangovtr Basın No ILN02021169