Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) yabancı dil olarak Türkçe öğretimi çalışmaları, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) temel alınarak hazırlanan müfredat üzerinden yürütülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan ve çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin ve kurumların katkısıyla oluşturulan "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı", bu sürecin temel taşını oluşturuyor.

Vakıf, özellikle okul öncesi, ilkokul, ortaöğretim ve lise düzeylerinde Türkçenin sistemli şekilde öğretilmesine büyük önem verirken, uluslararası dil öğretimi standartlarına uygun olarak zengin ve kapsamlı içeriklerle eğitim sunuyor.

Bu amaç doğrultusunda, K-12 seviyeleri için hazırlanan müfredat çerçevesinde Türkçe ders kitapları ve seviyelendirilmiş yardımcı okuma kitapları geliştirildi.

Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye’de eğitim fakültesi mezunu veya MEB’de görevli Türkçe öğretmenlerinden seçilenler aracılığıyla okullarda Türkçe öğretimini sağlıyor.

LGS sorusu mahkemelik oldu! LGS sorusu mahkemelik oldu!

Öğretmen seçimi, sınav ve Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı ile titizlikle yürütülürken, bu programda eğitim alan öğretmenler yurt dışında Türkiye’yi ve Türkçeyi temsil etmek üzere Maarif okullarına gönderiliyor.

Anaokulundan liseye Türkçe eğitimi
Türkiye Maarif Vakfı okullarından mezun olan öğrencilerin en az B2 seviyesinde Türkçe becerisine sahip olmaları ve Türkçe konuşan öğrenciler aracılığıyla Türkçenin uluslararası alanda yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Vakfın en büyük hedeflerinden biri ise 53 ülkedeki okullarda anaokulundan liseye kadar Türkçe öğretmek.

TMV, ülkenin eğitim ve kültür diplomasisi gereğince dünyanın dört bir yanında Türkçe öğretmeyi ve bu alandaki çalışmaları Türkiye’nin geleceğine yapılan bir yatırım olarak görürken, dünya genelinde 467 okulda 53 bin öğrenciye Türkçe öğretiyor.

Vakfın üzerinde durduğu önemli konulardan bir diğeri de Türkiye’nin ve Türk kültürünün doğru şekilde anlatılması ve tanıtılması.

Türkiye, dünya ülkelerinde Türkçe bilen, TMV okullarında okumuş, Türkiye'ye dost nesiller yetişmesini, ülkenin geleceğine önemli bir yatırım olarak görüyor.

Üniversitelerle işbirliği içinde Türkiye Çalışmaları Merkezleri kurarak Türkiye araştırmaları ve Türkçe öğretimi faaliyetlerini de sürdüren TMV, Arnavutluk'taki TMV Tiran New York Üniversitesinde Türkoloji bölümü açılması girişiminde bulundu.

Avrupa’daki Türk çocuklarına yönelik çalışmalar
Avrupa'daki Türk çocuklarına yönelik çalışmalar da yürüten TMV, iki dilli Türk çocuklarının ana dillerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Avrupa Eğitim Merkezlerini açtı.

Öte yandan "TMV Türkçenin İki Dilli Çocuklara Öğretimi Modeli" ile bu çocukların ana dillerinin gelişimi destekleniyor.

Vakıf, faaliyetlerini Türkiye’nin ilgili kurumlarıyla koordinasyon içinde yürütürken, TMV ve Türk-Alman Üniversitesi 22-23 Mayıs tarihlerinde MEB, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türk Dil Kurumunun katılımıyla "Uluslararası İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Çalıştayı" düzenledi.

Editör: Nusret Odabaş